Papirus

Full Icon Themes
by x-varlesh-x

9.2
Nov 07 2018
flat icons Oranchelo

Full Icon Themes
by zayronXIO

8.7
Nov 07 2018
Sweet

GTK3/4 Themes
by eliverlara

9.1
Nov 07 2018