5.7
Mar 25 2019
KDE Plasma Scenery 09 HD

Wallpapers KDE Plasma
by charlie-henson

6.1
Mar 23 2019
6.1
Mar 23 2019
6.5
Mar 23 2019
6.5
Mar 23 2019
KDE on Leather

Wallpapers KDE Plasma
by giancarlo64

6.5
Mar 22 2019
6.1
Mar 22 2019
Back To Black

Plasma Themes
by l4k1

7.0
Mar 20 2019
Back To Black

Plasma Color Schemes
by l4k1

6.3
Mar 20 2019
Elementary X

GTK3/4 Themes
by surajmandalcell

7.9
Mar 20 2019
6.1
Mar 19 2019
5.8
Mar 18 2019
6.9
Feb 27 2019
Simply Circles Icons

Full Icon Themes
by ju1464

8.6
Feb 24 2019
KDE Plasma Nebula 34 HD

Wallpapers KDE Plasma
by charlie-henson

6.1
Feb 22 2019
6.1
Feb 20 2019
McHigh Sierra

GTK3/4 Themes
by vinceliuice

8.7
Feb 17 2019
Nextwaita

GTK3/4 Themes
by paulxfce

8.8
Feb 15 2019
5.0
Feb 15 2019
McSierra Compact

GTK3/4 Themes
by vinceliuice

7.7
Feb 13 2019