8 .1
Nov 18 2019
7 .8
Nov 16 2019
Bibata

Cursors
by Kaiz

8 .9
Nov 16 2019
Marwaita Icons

Full Icon Themes
by darkomarko42

9 .0
Nov 15 2019
Flatery

Full Icon Themes
by Cybernix

9 .3
Nov 15 2019
Tela-icon-theme

Full Icon Themes
by vinceliuice

9 .2
Nov 08 2019
McOS-themes

GTK3 Themes
by paulxfce

9 .1
Nov 07 2019
McMojave

GTK3 Themes
by vinceliuice

9 .2
Nov 07 2019
E5150

GTK3 Themes
by ju1464

7 .3
Oct 24 2019