Image 01
profile-image

Jehzz

test
deepin-bloody-osx-gtk

GTK3 Themes 8 comments

Score 70.0%
Apr 20 2019
+ - Jun 01 2018
Obsidian 2

GTK3 Themes 90 comments

Score 82.3%
May 10 2020
+ - Jun 01 2018
Pling-Store

System Software 98 comments

by DFN2
Score 81.2%
Nov 11 2019
- - Jun 01 2018
Hex Lite

QtCurve 60 comments

Score 81.8%
Apr 08 2014
+ - Jun 01 2018
uniq

QtCurve 83 comments

Score 80.5%
Jan 27 2011
+ - Jun 01 2018
OneStepBack

GTK3 Themes 117 comments

by jpsb
Score 79.7%
Jul 08 2018
+ - Jun 01 2018
Red Breeze Dark GTK 2.0/3.2 theme

GTK3 Themes 6 comments

Score 74.0%
Dec 18 2018
+ - Jun 01 2018
Joker Theme

GTK3 Themes 34 comments

Score 70.0%
May 28 2018
+ - Jun 01 2018
Domino

Various Plasma Theming 10 comments

Score 58.0%
Jul 31 2017
+ - Jun 01 2018
Skulpture

Application Styles 369 comments

Score 77.8%
Jul 31 2017
+ - Jun 01 2018
Aurorae Theme Engine

Various Plasma Theming 178 comments

Score 82.0%
Aug 14 2009
+ - Jun 01 2018
AwOken

Full Icon Themes 523 comments

Score 79.9%
Jul 28 2013
+ - Jun 01 2018
Crystal Clear

Full Icon Themes 199 comments

Score 57.4%
Jun 15 2007
too glossy - Jun 01 2018
MacColor

Metacity Themes 3 comments

Score 63.3%
Mar 19 2019
+ - Jun 01 2018
Score 70.0%
9   Jun 01 2018
+
Obsidian 2

GTK3 Themes
by madmaxms

Score 82.3%
9   Jun 01 2018
+
Pling-Store

System Software
by DFN2

Score 81.2%
3   Jun 01 2018
-
Hex Lite

QtCurve
by garthecho

Score 81.8%
9   Jun 01 2018
+
uniq

QtCurve
by Scnd101

Score 80.5%
9   Jun 01 2018
+
OneStepBack

GTK3 Themes
by jpsb

Score 79.7%
9   Jun 01 2018
+
Score 74.0%
9   Jun 01 2018
+
Joker Theme

GTK3 Themes
by wfpaisa

Score 70.0%
9   Jun 01 2018
+
Domino

Various Plasma Theming
by skulptor

Score 58.0%
9   Jun 01 2018
+
Skulpture

Application Styles
by skulptor

Score 77.8%
9   Jun 01 2018
+
Aurorae Theme Engine

Various Plasma Theming
by mgraesslin

Score 82.0%
9   Jun 01 2018
+
AwOken

Full Icon Themes
by alecive

Score 79.9%
9   Jun 01 2018
+
Crystal Clear

Full Icon Themes
by everaldo

Score 57.4%
3   Jun 01 2018
too glossy
MacColor

Metacity Themes
by novomente

Score 63.3%
9   Jun 01 2018
+