Orange

Plasma Themes
by l4k1

7.1
Nov 10 2020
5.0
Nov 10 2020
Peace-Harmony-Global

Global Themes
by l4k1

7.1
Nov 10 2020
Discord AMOLED Dark Theme

Plasma Color Schemes
by feren-os-team

5.6
Nov 09 2020
6.9
Nov 08 2020
KDE-Story Colorful

Plasma Themes
by l4k1

6.9
Nov 08 2020
KDE-Story-Light

Global Themes
by l4k1

7.1
Nov 08 2020
KDE-Story Global Theme

Global Themes
by l4k1

8.4
Nov 08 2020
Infinity-Global

Global Themes
by l4k1

7.6
Nov 08 2020
5.8
Nov 08 2020
Gruvbox Look and Feel

Global Themes
by adhe

7.4
Nov 06 2020
Aritim-Light

Global Themes
by mrcuve0

8.3
Nov 02 2020
Marwaita Icons

Full Icon Themes
by darkomarko42

9.0
Oct 30 2020
Marwaita

GTK3 Themes
by darkomarko42

9.0
Oct 30 2020
9.2
Oct 29 2020
Nordic

GTK3 Themes
by eliverlara

9.3
Oct 28 2020
theme big sur

GTK3 Themes
by zayronXIO

8.1
Oct 26 2020
Gruvbox icon theme

Full Icon Themes
by adhe

7.5
Oct 22 2020
7.4
Oct 22 2020